Pædiatrisk radiologi

Obligatoriske kurser for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

 

PÆDIATRISK RADIOLOGI

Sted: Aalborg Universitetshospital

Varighed: 21 timer fordelt på 3½ hinanden følgende dage

Delkursusleder: Overlæge Graziella Andersen og overlæge Karin Kastberg Petersen

Deltagerkreds: Specialespecifikt og obligatorisk for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

Placering i kursusforløb: Bør gennemgås så tæt på den praktiske uddannelse, som muligt, oftest midt eller sent i kursusforløbet.

Ansøgningsprocedure og ansøgningsfrist: Der sker automatisk tilmelding via hovedkursuslederen. Kurset afholdes årligt og det er en god ide individuelt at vurdere hvornår kurset passer bedst i den enkeltes forløb.

Kursusform: Eksternat, landsdækkende

Deltagerantal: Ca. 36

 

Kursets formål

At de uddannelsessøgende erhverver viden om de specielle diagnostiske problemer der knytter sig til diagnostik af sygdomme i barndommen.

 

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Give deltagerne den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne vælge og udføre korrekt diagnostik indenfor pædiatrien.

 

Kursets indhold

Kurset omfatter nødvendig teoretisk viden indenfor alle organområder, jf. kursets metoder.

 

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. Under kurset uddeles noter i relation til uindervisningsemner.

Kursets metoder

Kurset er baseret på undervisning af specialister i pædiatrisk radiologi. Kursusformen er baseret på forelæsninger samt case-metodik.

 

Thorax-us, nyfødte, præmature, større børn samt intensive børn,

Mediastinums lidelser,

Kongenitte hjertesygdomme,

Abdomen, kongenitte tilstande, små børns og større børns abdominale lidelser,

Nyre - urinveje, kongenitte tilstande og refluks,

CT-scanning af lunger og abdomen hos børn,

MR-scanning af abdomon, samt af CNS,

Ultralydsundersøgelse af børn herunder

UL af cerebrum

Ortopædi, inkluderende kongenitte skeletale lidelser

 

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau. Test kan forekomme.

 

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt med henblik på kursets overordnede struktur; herunder kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer.

Evalueringerne anvendes til feedback til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

 

 

 

Filer

Pædiatrisk radiologi

14. - 17. november 2016

 

Delkursusledere

 

 

 

 

 

 

Graziella Andersen

Overlæge, Billeddiagnostisk afdeling, Aalborg Århus Universitetshospital

graziella.andersen(a)rn.dk

 

 

 

 

 

Karin Kastberg Petersen

Overlæge, Billeddiagnostisk afdeling, Århus Universitetshospital

karpeter(a)rm.dk

 

Sekretær for dette kursus: Malene Thorlund Nielsen mtn(a)rn.dk

Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi

Fysik og radiobiologi

Kar-og interventions-radiologi

Mammaradiologi

Muskuloskeletal radiologi

Neuroradiologi inkl. hoved/hals

Pædiatrisk radiologi

Teknik og strålebeskyttelse

Thorax- og onkologisk radiologi

Uroradiologi

Hovedkursusleder

Elisabeth Albrecht-Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

Copyright © All Rights Reserved