Forskningstræning

Obligatoriske kurser for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

 

FORSKNINGSTRÆNINGSKURSUS

Det specialespecifikke forskningstræningskursus afholdes på skift i Aarhus og København. Næste kursus starter i januar 2017 i Århus. Forudsætningen for at deltage er gennemgået basiskursus (modul 1) ved Universitetet.

 

Del 1

3.-6. januar 2017 i Århus. På kursets første dag skal du kort (max 5 min) fremlægge projekt idé med PowerPoint (ca 5 slides).

Man kan godt være 2 om at lave 1 projekt.

Husk at have aftalt kursusdatoer med dit arbejdssted, og husk at der skal afsættes arbejdsdage til projektet i foråret.

Medbring gerne egen bærbar PC til kurset, der vil være adgang til trådløst net

Tirsdag iinviterer kursusledelsen alle deltagere til middag om aftenen på restaurant.

Programmet for 2017 er endnu ikke færdiggjort, forvent det bliver tæt på kurset i 2016 hvor programmet kan ses nedenfor.

 

Del 2

18.-19. maj 2017 i Århus

Første aften inviterer kursusledelsen alle deltagere til middag på restaurant.

 

Del 3 - fremlæggelse

Juni 2017 - mundtlig fremlæggelse af projekt.

Enten i Århus eller København afhængig af holdopdelingen første kursusdag.

 

Til fremlæggelsen er vejledere, uddannelsesansvarlige overlæger og andre interesserede meget velkomne.

 

I 2018 afholdes kurset i København med start januar 2018, formentlig i uge 1

 

 

Generelt om forskningstræningskurset

 

Modsat A-kurser er der ikke automatisk tilmelding. Tilmelding kan ske til sekretær Linda Schumann på e-mail: Linda.schumann(a)regionh.dk

 

DRS afholder det specialespecifikke forskningstræningskursus for hoveduddannelsessøgende i radiologi hvor der lægges vægt på radiologiske problemstillinger. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i dette kursus og ikke kan vente til det efterfølgende år afholder de 3 regioners sekretariater tværfaglige modul 2 kurser, kontakt sekretariaterne for yderligere information.

 

Alle uddannelsessøgende skal som hovedregel gennemgå forskningstræning (dog ikke hvis man har phd grad e.lign. - kontakt sekretariatet i din region). Der er afsat 20 dage i hoveduddannelsesforløbet, 9 af disse går til kurser og 1 til fremlæggelse. Der skal tages hensyn til at kursisterne i dagtiden skal nå at anvende 10 arbejdsdage til at fuldføre projektet hjemme på afdelingen, hvor vi anbefaler 5-6 dage afholdes mellem del 1 i februar og del 2 i maj og de sidste dage mellem del 2 og selve fremlæggelsesdagen.

 

Kursisterne bør være i 3. eller 4. år af hoveduddannelsen når de deltager. Kurset afholdes kun en gang om året, og alternerer mellem København og Århus.

 

Alle tilmeldte kursister tilbydes hjælp med at finde et projekt og en vejleder. Erfaringsmæssigt ved vi at over halvdelen af kursisterne vil lave en litteraturgennemgang af et radiologisk interessant emne, resten baserer forskningstræningsopgave på en mindre serie patienter, som de tæller op og vurderer i forhold til litteraturen.

 

Modul 1 afholdes af Universiteterne og er fælles for alle specialer. Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse i Region Nord, Syd og Øst tilmelder kursisterne. Varighed 3 dage.

 

Modul 2 Alle der har gennemgået modul 1 (og som ikke har en akademisk grad) skal gennemgå modul 2. Modul 2 afholdes fælles for hele landet som specialespecifikt kursus for uddannelsessøgende i radiologi.

Kurset afholdes over 4 måneder som 4+2+1 dage, hvor den sidste dag er fremlæggelsen.

 

Kurset holdes 1 gang om året. Kursuslederne får i efteråret lister over potentielle deltagere fra de 3 regioner og skriver derefter direkte til kommende kursister og uddannelsesansvarlige overlæger. Bemærk at proceduren er anderledes i forhold til A-kurserne hvor tilmeldingen sker automatisk. Ialt 7 kursusdage, samt 10 arbejdesdage på afdelingen. Er man i tvivl om hvorvidt man skal med, kontakt Michael Bachmann Nielsen mbn(a)dadlnet.dk eller tilmeld dig selv som anført ovenfor.

 

Vi har nu afholdt forskningstræningskurser siden 2007 og der har generelt været meget stor tilfredshed med kurset.

 

Erfaringerne viser at de mange vælger et litteratur studie om en radiologisk problemstilling, andre vælger et kvalitetskontrolprojekt eller en optælling af en mindre gruppe patienter. Evt en slags udvidet case report. Kursuslederne Michael Bachmann Nielsen (Region øst og syd) og Erik Morre Pedersen (region nord og syd) kan hjælpe med ideer til projekter og vejledere.

 

Undervisere på kurserne:

Overlæge, dr.med. Anne Grethe Jurik, Århus

Overlæge, dr.med Erik Morre Pedersen, Århus (kursusleder)

Professor dr.med. Lars Lönn, Rigshospitalet

Professor dr.med. PhD Michael Bachmann Nielsen, Rigshospitalet (kursusleder)

m.fl.

 

 

Filer

Forskningstræning

 

3. - 6. januar 2017, Århus

18. - 19. maj 2017, Århus

Juni 2017 fremlæggelse, aftales nærmere

 

 

 

Delkursusledere

 

 

 

 

 

 

Michael Bachmann Nielsen

Professor, overlæge, Phd, dr.med.

Radiologisk afdeling, Rigshospitalet

mbn(a)dadlnet.dk

 

 

 

 

 

Erik Morre Pedersen

Overlæge, dr.med.

Billeddiagnostisk afdeling, Århus Universitetshospital

Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi

Fysik og radiobiologi

Kar-og interventions-radiologi

Mammaradiologi

Muskuloskeletal radiologi

Neuroradiologi inkl. hoved/hals

Pædiatrisk radiologi

Teknik og strålebeskyttelse

Thorax- og onkologisk radiologi

Uroradiologi

Hovedkursusleder

Elisabeth Albrecht-Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

Copyright © All Rights Reserved