Introduktionsstilling

Introduktionsuddannelsen - portefølje

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen april 2016 PDF

(Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen februar 2009) PDF

Logbog for introduktionsuddannelsen februar 2009 DOC

Printervenlig logbog for introduktionsuddannelsen februar 2009 PDF

Kompetencekort i introduktionsuddannelsen

- 360 graders evaluering DOC

- Audit af beskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser DOC

- Struktureret observation DOC

Fagligt vurderingsskema ved ansøgning om hoveduddannelse DOC

Vejledning i udfyldelse af vurderingsskema DOC

Faglig profil ved ansøgning om hoveduddannelsen PDF

 

Generelle kurser LINK

Attestation til tidsmæssigt gennemført uddannelseselement

Opslag af hoveduddannelsesforløb sker på www.laegejob.dk

Evaluer din afdeling på www.evaluer.dk

Skemaer til vejledermøde (under "Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse" findes en række bilag i rtf-format, som kan benyttes til vejledersamtaler - specielt bilag A og B) LINK

 

Uddannelsesprogrammer (opdateres løbende)

Region Nord www.videreuddannelsen-nord.dk

Hjørring

Horsens

Hospitalsenhed Vest

Randers

Silkeborg

Viborg

Aalborg

Århus

Region Syd

Region Øst

Bispebjerg Hospital

Gentofte Hospital

Glostrup Hospital

Herlev Hospital

Hillerød Hospital

Holbæk Sygehus

Hvidovre Hospital

Køge Sygehus

Nykøbing Falster Sygehus

Næstved Sygehus

Rigshospitalet

Roskilde Sygehus

Slagelse Sygehus

Afklaring af uddannelsesbegreber fra Sundhedsstyrelsen:

 

Landsdækkende er udarbejdet en målbeskrivelse, som beskriver specialet, uddannelsens opbygning, obligatoriske specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen, hvilke emner der skal læres, samt måder til at lære og bedømme emnerne på.

 

Landsdækkende er også logbogen, hvor der i indledningen er nævnt eksempler på læringsredskaber. Desuden er der plads til underskrivning af opnåede færdigheder.

 

Region Nord, Syd og Øst har hver især udformet Uddannelsesprogrammer. Alle de nævnte emner skal der roteres imellem for at kunne få en hoveduddannelsesstilling. Ligeledes er der forskellig grad af hjælpeinstrumenter til læring og vurdering.

 

Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes af ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende læge umiddelbart efter tiltrædelse i hver uddannelseselement. Den beskriver forventningerne til til kompetenceudviklingen for den enkelte læge og hvorledes denne kompetenceudvikling forventes at finde sted. (Sundhedstyrelsens “kompetencevurdering i Speciallæge uddannelsen“ juli 2007).

Hvordan bliver man speciallæge i radiologi

Samlet uddannelsesvarighed ud over turnus: 60 måneder, heraf 48 måneders hoveduddannelse. Generelt er uddannelsen bygget op ligesom turnusuddannelsen med uddannelsesprogrammer, logbøger, evalueringer, introduktionssamtaler, justeringssamtaler og slutevalueringssamtaler. Der er 7 roller, der skal bedømmes. Det er udover den medicinske ekspert også funktioner eller evner indenfor samarbejde, kommunikation, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og som professionel. LINK

Links til Sekretariaterne for lægelig videreuddannelse

Region nord

Region syd

Region øst

Copyright © All Rights Reserved