Hoveduddannelse

Hoveduddannelsen - portefølje

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen maj 2014 PDF Word (Vil gælde primært for kursister startet i 2014 eller senere)

 

Konkretiseringslister til målbeskrivelsen maj 2014:

Konkretiseringsliste abdominal radiologi 15i

Konkretiseringsliste mammaradiologi nov 2014

Konkretiseringsliste muskuloskeletal april 14

Konkretiseringsliste neuroradiologi okt 14

Konkretiseringsliste onkoradiologi 15

Konkretiseringsliste pædiatrisk radiologi 15

Konkretiseringsliste thoraxradiologi 15

 

Radiologisk kompetencevurdering målbeskrivelsen maj 2014:

Radiologisk kompetencevurdering mini IPXOSATS april 2014

Alle Vejledning til brug af Mini IPXOSATS

UAO Vejledning til brug af Mini IPXOSATS

 

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen oktober 2009 PDF

Logbog for hoveduddannelsen oktober 2009 PDF

 

Kompetencekort for Region Øst - hoveduddannelsesstilling (vejledning i brug)

- 360 graders evaluering (Vejledning til 360 graders evaluering)

- CT checkliste

- Lægekrævende røntgenundersøgelse

- Mammabilleddiagnostik checkliste

- MR checkliste

- Mundtlig præsentation

- Ultralyd checkliste

- "De bløde" kompetencer - ledelse, administration og undervisning

 

Generelle kurser LINK

Specialespecifikke kurser LINK

Forskningstræning LINK

 

Attestation til tidsmæssigt gennemført uddannelseselement

 

Evaluer din afdeling på www.evaluer.dk

 

Skemaer til vejledermøde findes på sst.dk (under "Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse" findes en række bilag i rtf-format, som kan benyttes til vejledersamtaler - specielt bilag A og B)

 

Søg speciallægeanerkendelse

 

Oversigt over dokumentation der skal indsendes (2003-reglerne)

 

Uddannelsesprogrammer for Region Øst:

Bispebjerg - Gentofte - Herlev

Gentofte - Herlev - Hillerød

Gentofte - Herlev - Roskilde

Holbæk - Hvidovre - Rigshospitalet

Holbæk - Rigshospitalet

Hillerød - Hvidovre - Bispebjerg

Hvidovre - Glostrup - Herlev

Køge - Roskilde - Rigshospitalet / Kompetencefordeling

Køge - Bispebjerg - Rigshospitalet

Næstved - Bispebjerg - Rigshospitalet

Næstved - Rigshospitalet - Slagelse

Slagelse - Rigshospitalet - Næstved

 

Uddannelsesprogrammer for Region Nord:

www.videreuddannelsen-nord.dk

 

Sekretariaterne for lægelig videreuddannelse: Region nord - Region syd - Region øst

 

Afklaring af uddannelsesbegreber fra Sundhedsstyrelsen:

 

Landsdækkende er udarbejdet en målbeskrivelse, som beskriver specialet, uddannelsens opbygning, obligatoriske specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen, hvilke emner der skal læres, samt måder til at lære og bedømme emnerne på.

 

Landsdækkende er også logbogen, hvor der i indledningen er nævnt eksempler på læringsredskaber. Desuden er der plads til underskrivning af opnåede færdigheder.

 

Region Nord, Syd og Øst har hver især udformet Uddannelsesprogrammer. Uddannelsesprogrammerne er specifikke for de enkelte uddannelsesforløb. Det fremgår her hvor, og i nogen grad hvornår, man skal lære hvilket emne. I de tre regioner er uddannelsesprogrammerne forskelligt sammensat, idet den tidsmæssige placering og varighed i forhold til store og mindre hospitaler er forskellig. Ligeledes er der forskellig grad af hjælpeinstrumenter til læring og vurdering.

 

Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes af ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende læge umiddelbart efter tiltrædelse i hver uddannelseselement. Den beskriver forventningerne til til kompetenceudviklingen for den enkelte læge og hvorledes denne kompetenceudvikling forventes at finde sted. (Sundhedstyrelsens “kompetencevurdering i Speciallæge uddannelsen“ juli 2007).

 

 

Hovedkursusleder

 

 

Elisabeth Albrecht- Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

 

 

 

 

 

 

Linda Schumann

Sekretær for hovedkursuslederen

Radiologisk klinik X2023, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø

Tlf 35452657

ssk-sekr(a)drs.dk

 

Copyright © All Rights Reserved